Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí13jpg.jpg

14. Pasporty domů a bytů

Pasport domu spolupracuje s modulem Revize, ze kterého přebírá informace o zařizovacích předmětech domu, které podléhají revizím.
Pasport bytu spolupracuje s evidencí objektů - místnosti.
Prvky (zařizovací předměty) lze archivovat a tím je umožněno sledovat změny i v čase.


13ajpg.jpg
 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???