Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí

VÍCE NEŽ 20 LET ZKUŠENOSTÍ

panelakjpg.JPG

SWAN Liberec, s.r.o. patří již řadu let mezi přední softwarové firmy, které produkují a dodávají od roku 1991 jeden z nejrozšířenějších programů pro kompletní správu bytů a nebytových prostor pro všechny typy správců po celé republice.

 

Dodáváme program pro správu bytů a účetnictví pro bytová družstva - BD/SBD, společenství vlastníků jednotek - SVJ, realitní kanceláře - RK, obecní byty, příspěvkové organizace, majitele domů.

Vše od jedné firmy, jednání pouze s jedním dodavatelem - veškerý nabízený software zpracovala naše firma !

 

EET - Obsaženo v programu, není třeba pořizovat pokladní systém.

 

GDPR - obsaženo ve verzi 7.00 a vyšší, v programu  jsou uplatněny principy pseudonymizace a šifrování osobních dat dle doporučení Nařízení (EU) 2016/679 s účinností od 25. května 2018.

 

Software umožňuje správu jak jedné, tak ale i více organizací včetně podvojného účetnictví v jednom programu. V programu je možné použít 3 typy účetnictví - pro podnikatele (bytová družstva, s.r.o., majitelé domů), nevýdělečné organizace (společenství vlastníků) a příspěvkové organizace (ÚSC, obecní a městské bytové správy apod.), lze i DPH.

 

Integrování účetnictví do jednoho programu a jeho oboustranné přímé propojení se správou bytů přináší pro zákazníka velkou úsporu času, efektivitu práce a vyloučení chyb při práci proti tomu, je-li účetnictví zpracováváno v jiném programu.

Vlastnosti software - uživatelsky přívětivý, přehledný a snadno pochopitelný, spolehlivý, intuitivní ovládání. Příp. postačuje krátké zaškolení. Všechny funkce jsou integrovány v jednom programu. Viz  ukázky obrazovek.

 

Komunikace s klienty přímo z programu - lze psát maily uživatelům bytů, dodavatelům, odběratelům, prohlížet jejich webové stránky. Každý tisk lze odeslat přímo z náhledu tisku mailem vybranému uživateli nebo hromadně všem uživatelům najednou např. při změně předpisu, upomínky, vyúčtování apod. Rychlá odezva Vašemu klientovi, Vaše úspora času a úspory za poštovní poplatky jsou evidentní ! Výstupy do PDF, Word, Excel, LibreOffice (OpenOffice). Lze posílat SMS. Přílohy v programu - doklady a fotografie.


Garantujeme stálý rozvoj software s implementací novinek z oblasti legislativy, připomínek zákazníků i nových možností komunikace pomocí internetu. Aktualizované verze nabízíme zpravidla 1x ročně, pokud nedojde k častější změně legislativy. Program odpovídá poslednímu stavu legislativy.


Servisní podpora a související služby jsou samozřejmostí a jejich rozsah je široký od rychlých servisních zásahů podle potřeb zákazníka, odborné a metodické konzultace, převody dat z jiných programů, individuální přizpůsobení požadavkům zákazníka, zpracování vyúčtování apod. Rychlé a efektivní servisní zásahy vzdálenou pomocí Team Viewer internetem.

Dodávka programu : do 5 pracovních dnů od objednávky, na CD nebo elektronicky mailem s instalačním programem a popisem. Dokumentace včetně příkladů je součástí programu.

DEMOVERZE : na požádání Vám pošleme na Váš mail odkaz pro stažení nebo Vám pošleme demo na CD zdarma - objednání demoverze - poptávka - dotazy .

Požadavky na hardware : doporučujeme počítač s Windows 10, program je funkční i ve Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8,  tiskárny nainstalované ve Windows.

 

Reference : zprostředkujeme kontakt na zákazníky, kteří jsou k Vám nejblíže.

Prezentace programu : podle dohody 

Děkujeme za Váš čas a v případě zájmu o naše produkty se na nás obraťte. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Těšíme se na spolupráci !

 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???