Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí


UKÁZKY OBRAZOVEK


Zde jsme zařadili ukázky několika obrazovek, z kterých je patrna nadprůměrná úroveň přehlednosti, srozumitelnosti a jednoduchosti práce s programem. 

Podrobnější popis k obrazovkám jsme uvedli u ukázek z účetnictví.

Poznámka : barva pozadí na obrazovkách je volitelná uživatelem programu.

11. Fond oprav, úvěry, hypotéky, nebytové prostory a požadavky na opravy

Evidence fondu oprav, evidence příjmů z pronájmu, evidence hypoték, úvěrů.
 
 

12. Úvěry, Anuity

Obsahuje plánování úvěrů (anuit), vytvoření úvěrového plánu, frekvence plateb, další náklady spojené s uzavřením úvěrové smlouvy.
 
 

13. Vodoměry a ostatní měřidla, centrální vodoměry, indikátory

Odečty vodoměrů - modré podbarvení je SV a červené podbarvení je TUV. Lze sledovat vodoměry SV, TUV a dále centrální měřidla, ostatní měřidla (plynoměry, elektroměry, apod.). Vše s přenosem do vyúčtování.
 
 

14. Pasporty domů a bytů

Pasport domu spolupracuje s modulem Revize, ze kterého přebírá informace o zařizovacích předmětech domu, které podléhají revizím.
 
 

15. Revize

Evidence a kontrola zařízení, kde je nutné dodržovat revize - hasící přístroje, výtahy, plynové spotřebiče, el.rozvody, hromosvody apod.
 
 

16. Plán údržby

 
 

17. Bezpečnostní kopie dat

 
 

18. Export z náhledu tisku do formátu PDF a odeslání mailem

 
 

19. Správa uživatelů programu, jejich hesla a přístupová práva

 
 

20. Nápověda v programu, popisy v PDF

 
 
<< Předchozí stránka   2/2  

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???