Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí


UKÁZKY OBRAZOVEK


Zde jsme zařadili ukázky několika obrazovek, z kterých je patrna nadprůměrná úroveň přehlednosti, srozumitelnosti a jednoduchosti práce s programem. 

Podrobnější popis k obrazovkám jsme uvedli u ukázek z účetnictví.

Poznámka : barva pozadí na obrazovkách je volitelná uživatelem programu.

01. Hlavní menu, nastavení programu, intern.bankovnictví, EET

Již z pohledu na hlavní menu je patrné přehledné uspořádání nabídek v programu. Vše je navzájem propojené, žádná informace se nezadává dvakrát, neexistuje přenos dat mezi moduly dávkou dat.
 
 

02. Evidence uživatelů spravovaných objektů, jednání a schůze

Doporučujeme Vaší pozornosti řešení komunikace s uživatelem bytu mailem z tohoto formuláře - stačí kliknout na tlačítko pošty.
 
 

03. Předpisy, seznam spravovaných objektů, evidenční list

Ideální formulář pro informování uživatele bytu při častých telefonických dotazech typu jaký mám předpis, jak platím a chci provést změny atd.
 
 

04. Předpisy - hromadný výpočet předpisu, výpočet předpisu podle vyúčtování

Hromadná změna předpisů podle vybraných kriterií (podle koeficientu, různých ploch, spoluvlastnického podílu, osob, typu bytu, typu vlastnictví apod.), kontrola regulovaného nájemného včetně vybavení.
 
 

05. Bezhotovostní platby - SIPO, sporožiro

SIPO - automatizované propojení s Českou poštou z hlediska plateb nájmů a vyúčtování tam a zpět. Cryptu lze nastavit přímo v programu.
 
 

06. Úhrady - platby od uživatelů, platební doklady, upomínky, splátkový kalendář

Ukázka ručního zápisu platby na byt. Dále lze platby na byt zadávat přes účetnictví hromadně i jednotlivě, hromadně pomocí SIPO, sporožirem, A poukázkami.
 
 

07. Vyúčtování - příprava dat a parametry výpočtu

Příprava souborů a dat pro vyúčování zálohových plateb, zadávání parametrů výpočtu.
Při zadávání parametrů lze použít náhled parametrů (jako vzor) z minulého vyúčtování.
 
 

08. Rozúčtování tepla,TUV, SV - předávání dat s externími firmami

Předávání dat s firmami, které provádějí rozúčtování např. tepla / SV / TUV / servisného.
 
 

09. Účetnictví - zaúčtování dokladů - předpis, banka, přijatá faktura

Zaúčtování interního dokladu předpis, bankovního výpisu, přijaté faktury.
 
 

10. Účetnictví - převody z evidence objektů, založení nového účetního roku, roční uzávěrka

 
 
1/2  Další stránka >>

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???