Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostízauctovani-predpisu-svj-2009jpg.jpg

09. Účetnictví - zaúčtování dokladů - předpis, banka, přijatá faktura

Doklad zaúčtování předpisu se vytváří automatizovaně. Stačí nastavit účty MD a D pro jednotlivé položky předpisu a příp. účty 343 pro zaúčtování DPH.
V ukázkách je zaúčtování pro SVJ a BD, kde je zobrazen nejsložitější případ - střediskové účtování a položky "teplo" a "správa" jsou s DPH.

V dokladu výpis banky - je v části dokladu "položky dokladu" zatržením ve sloupci P označeno spárování platby s fakturou. Zatržení ve sloupci U označuje přiřazení platby za nájem bytu do úhrad. Ve sloupci variabilní symbol je buď číslo faktury nebo bytu.

U dokladů faktury přijaté je na první pohled zřejmé, že jsou zaplacené - zatržení ve sloupci Z. Dále zatržením ve sloupci F je označeno, že faktura je vložena do Fondu oprav. Zatržením ve sloupci V je označeno, že faktura je připravena pro Vyúčtování zálohových plateb (služeb).
Při účtování v družstvech lze přímo ve faktuře zaúčtovat i čerpání z fondu - viz zobrazený doklad.

Tlačítkem "plus se šipkou" lze ze stávajícího dokladu vytvořit nový a jen příp. změnit variabilní symboly, datumy a částky.


predpis-zauctovani-sdph-bd-2010jpg.jpg
Předpis - automatizované zaúčtování - BD
bankajpg.jpg
Banka
doklad-prijate-faktury-bd-2009jpg.jpg
Přijaté faktury
pokladni-doklad-tiskjpg.jpg
Pokladní doklad - tisk
 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???