Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí

AKTUALIZOVANÉ VERZE

  HLAVNÍ NOVINKY :

  Verze 7.51 - Změny :

  uvolněno do distribuce v lednu 2022

  Přiznání k dani z příjmu právnických osob (s výkazy) pro rok 2021

  na Daňovém portálu v podání EPO (elektronické podání) – byla založena nová písemnost DPPDP9. Došlo ke změnám struktury XML souboru.

   

  Verze 7.50 - Změny :

  uvolněno do distribuce v září 2021

  QR kód - QR platba - tiskneme na dokladech pro jednotlivce Předpis nájemného a Vyúčtování zálohových plateb. V účetnictví tiskneme na dokladu Vydaná faktura.

  QR platba usnadní vyplnění platebního příkazu v mobilní bankovní aplikaci - přenos platebnívh údajů je bez zásahu lidského faktoru.

  Obnova dat z bezpečnostní kopie - nový důležitý nástroj v programu pro obnovu dat uživatelem. Při obnově dat se provádějí nezbytné kontroly - verze programu, identifikační soubor, umístění zálohy a další. Vše je uvedeno v seznamu bezpečnostních kopií v programu.

  Minimalizace tabulek - odstraňuje zrušené záznamy, zefektivní práci s daty.


  Verze 7.40 - Změny :

  uvolněno do distribuce v dubnu 2020

  SIPO - změna na základě dokumentu "Obchodní podmínky SIPO pro Plátce od 1.11.2019"

  Úroky z prodlení - zjednodušení výpočtu, tisku a kontrol úroku z prodlení pro dluhy, které vznikly jen od 1.1.2016, kdy platí jen úrok z prodlení.

  Novela zákona č. 256/2019 Sb. - změna sazby DPH pro vodné a stočné od 1.5.2020 na 10% - úprava v modulu Vodoměry .

  Novela zákona č. 256/2019 Sb. - spuštění poslední vlny EET od 1.5.2020 + Sbírka zákonů č. 137/2020 - částka 48 = Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

  Účinnost EET - povinnost evidovat tržby nastane od 1.1.2023.

  Pokladní systém je součástí programu Swan a je funkční pro operační systémy od Windows XP až po Windows 10. Obsahuje nejnovější požadavky Finanční správy - nový šifrovací protokol TLS 1.3 + související funkcionalitu. EET lze v programu odzkoušet i bez vlastního certifikátu.

   

  Verze 7.30 - Zákon č. 80/2019 Sb. - "Daňový balíček 2019" - pro plátce DPH

  uvolněno do distribuce v září 2019

  Účinnost od 1.4.2019 s přechodným obdobím do 30.9.2019.

  Novela zákona o DPH má dopady v programu v modulech Předpisy a ˇUčetnictví ve výpočtech DPH a v Kontrolním hlášení DPH.

   

  Verze 7.20 - Novelizace zákona o účetnictví provedena novelou č. 441/2017 Sb.

  uvolněno do distribuce 18.1.2019

  Účinnost od 1.1.2019.

  Účetnictví - změny v účetní závěrce podnikatelů podle novely 441/2017 Sb.

  Vylepšení funkcí programu v Evidenci, Úhradách,Vyúčtování, Indikátorech, Fondech.

   

  Verze 7.10 -  Přechod na nový typ účtu k hromadnému zpracování úhrad a inkas

  uvolněno do distribuce v září 2018

  Účinnost pro naše zákazníky od 1.10.2018.

  Jedná se o účty SPOROŽIRA - místo stávajících sběrných účtů přechod na nový typ účtu pro aplikace České spořitelny, a.s. - BUSINESS 24 a MULTICASH.

   

  Verze 7.00 - GDPR

  uvolněno do distribuce v dubnu 2018

  Účinnost od 25.5.2018.

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které nahradí Zákon 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů.

   

  Uplatněny principy pseudonymizace a šifrování osobních dat.

   

  Další úpravy – na základě přání a potřeb zákazníků – vylepšení funkcí programu – zjednodušení, přehlednost, tisky apod.

 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???