Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí

Rozšířená nabídka

Vodoměry SV, TUV + centrální vodoměry + ostatní měřidla
Sledování bytových a patních vodoměrů. Formuláře pro odečty, poznámky k odečtům, přehledy/rekapitulace spotřeby. Evidence datumů instalace a následných zákonných revizí (cejchování) provedených / plánovaných. Lze i více měřidel téhož druhu v bytě, výměny vodoměrů. Rozdíly patního a bytových vodoměrů.

Ostatní měřidla -elektroměry, plynoměry, dílky na radiátorech.

Všechna měřidla - převod odečtených spotřeb do vyúčtování.

Indikátory
Odečty na radiátorech. Korekce na  - 20%  + 100% dle vyhl. 269/2015 Sb. Převod odečtených spotřeb do vyúčtování. 

Rozúčtování tepla
Předávání dat a příjem rozúčtovaných dat ( teplo / TUV / SV / servisné) od firem TECHEM, ISTA, BYTTHERM, I.RTN a dalších. Vstup přijatých dat automatizovaně do vyúčtování. Komunikace s firmami mailem z programu.

Převodový můstek z účetnictví SWAN
Program pro převod dat do účetnictví městských a obecních úřadů Radnice VERA, FENIX, TRIADA včetně údajů pro PAP - pomocný analytický přehled povinný od 1.1.2012.

Na zakázku
Jakýkoliv software podle přání zákazníka, úpravy programů „ na míru“.

 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???