Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí

Nabídka pro města a obce

Software používají také města a obce pro správu obecních bytů s regulovaným nájemným.

Někteří zákazníci používají účetnictví SWAN a s ním současně mají nainstalovaný program - převodový můstek z účetnictví SWAN do účetnictví městských a obecních úřadů Radnice VERA, FENIX a TRIADA.

 

Do programu jsou zabudovány změny legislativy platné od 1.1.2012 pro zpracování PAP - pomocný analytický přehled pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

 

V případě, že obecní byty spravuje jiná právnická osoba než obec (a máme takové zákazníky) a používá účetnictví SWAN, pak pomocí programu převodový můstek posílá každý měsíc mailem soubor účetních dokladů pro import do účetnictví Vera, Fenix nebo Triada.

Program dále umožňuje mj. vedení "Evidenčních listů", tisk dopisů "Oznámení o zvýšení nájemného ...", podklad pro formulář "Příspěvek na bydlení".


Základní a rozšířená nabídka platí v plném rozsahu i pro obce.

 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???