Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí

Ostatní informace

Tisky

Na tiskárny nainstalované ve Windows, všechny tisky se zobrazí v náhledu, tisk přímo z náhledu, výběr z instalovaných tiskáren. Výstup tiskových sestav z náhledu do PDF, WORD (doc, docx), EXCEL (xls, xlsx), LibreOffice, OpenOffice a možnost dalších s možností kryptování.

Každý tisk lze odeslat přímo z náhledu elektronickou poštou MAILem - tisky pro jednotlivce jako např. předpis, vyúčtování, upomínky jsou přiřazeny přímo jednotlivým uživatelům bytů a jsou jim hromadně odeslány, velmi elegantní řešení. Úspora poštovních poplatků.

Velmi rychlé hledání v náhledu i v rozsáhlých tiscích se zobrazením hledaného výrazu s odkazem na čísla stránek, kde se vyskytuje a zvýrazněním na stránce.

Přílohy
Ke každému důležitému záznamu lze připojit libovolný počet digitálních fotografií a dokladů z Wordu, Excelu, dále PDF, Text, RTF.

Nástroje
Bezpečnostní kopie dat všech databází se automaticky spouští při nahrávání nové aktualizované verze programu. Lze nastavit připomínání bezpečnostní kopie za zvolený počet dní.

Kontrola databáze - např. po dodání aktualizované verze (upgrade) nebo po nekorektním ukončení programu.

Archivace dat jednotlivých databází (zálohování, obnova) ve formátu CAB.


Správa uživatelů
Seznam uživatelů + jejich hesla + práva k jednotlivým částem programu. Při správě více organizací lze přihlášenému uživateli přidělit jen ty organizace, které zpracovává.

Pomůcky

Kalkulačka, daňová kalkulačka, telefonní seznam, výpočet penále

Nápověda
V programu na formulářích včetně základních návodů.

Dále jsou v programu v nabídce  Návody k prohlížení v PDF - obsahují popisy s ukázkami částí obrazovek - Předpisy, Vyúčtování, Fondy, Vodoměry, Indikátory, Revize, Pasporty, Upomínky, Jednání a schůze, Daň z přidané hodnoty, EET, Bezpečnostní kopie, QR kód, Rozdíly mezi verzemi, Webová aplikace SWAN.

 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???