Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí

Charakteristika softwaru
  • Předpisy ! Vyúčtování ! Účetnictví ! Dlužníci ! Upomínky, penále ! DPH !
  • EET, QR kód !
  • Fondy ! Úvěry, Anuity !
  • Vodoměry + ostatní měřidla ! Indikátory !
  • Pasporty domů a bytů ! Revize !
  • Správa více organizací s různým typem účetnictví v jednom programu (u zákazníků již více než 300 ) !
  • Export tisků do PDF, Word, Excel, LibreOffice, odesílání tisků mailem !
  • Přílohy - digitální fotografie a další doklady !


S NAŠÍM PROGRAMEM BEZ PROBLÉMŮ !

Kompletní správa bytů a nemovitostí
Program umožňuje správu jak jedné, tak ale i více právnických nebo fyzických osob (majitelů domů) včetně podvojného účetnictví v jednom programu. Naše programy již využívají stovky zákazníků z celé republiky.

 

Práce s programem je vysoce efektivní, budete sami překvapeni jak budete rychlí, co ušetříte času a následně i Váš ekonomický prospěch z užívání našeho programu bude velmi slušný.

 

Program je vhodný pro všechny druhy správců - používají ho bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, realitní kanceláře, města, obce, příspěvkové organizace, majitelé domů.

 

Každá organizace má v programu své vlastní nastavení a to jak v části správy, tak v účetnictví - např. počet, názvy a význam položek předpisu, účtovou osnovu, číselné řady dokladů, předkontace, možnosti jako střediskové účetnictví, DPH apod.


V programu je možné použít 3 typy účetnictví - pro podnikatele (bytová družstva, s.r.o., majitelé domů), nevýdělečné organizace (společenství vlastníků jednotek) a příspěvkové organizace (městské správy, zdravotní služby apod.).

V každé spravované organizaci lze kombinovat všechny vlastnické vztahy - družstevníci, vlastníci, nájemníci, spolumajitelé apod. včetně příslušných tiskových výstupů.


Podvojné účetnictví a právě obousměrné propojení mezi částí bytovou a účetnictvím s sebou přináší velkou úsporu času a zvyšuje efektivitu práce nejen z důvodu, že se data vstupují pouze na jednom místě, ale odpadá i následné dohledávání rozdílů a chyb. Část bytová ani účetnictví nejsou vůči sobě nadstavby.


Ovládání programu je uživatelsky příjemné, srozumitelné a jednoduché, program uživatele doslova "vede" a rychle Vám "přejde do krve". Ovládání je řešeno nejen pomocí myši ale i pomocí kláves, což oceňují především účetní, kteří kromě toho na rozdíl od řady jiných programů na obrazovce "vidí" i zaúčtování dokladu.

Komunikace s klienty přímo z programu - lze psát maily uživatelům bytů, dodavatelům, odběratelům, prohlížet jejich webové stránky. Každý tisk lze odeslat přímo z náhledu tisku mailem vybranému uživateli nebo hromadně všem uživatelům najednou např. při změně předpisu, upomínky, vyúčtování apod. Rychlá odezva Vašemu klientovi, Vaše úspora času a úspory za poštovní poplatky jsou evidentní ! Posílání SMS z programu.

 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???