Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí

Servisní práce

Za provedení servisních prací účtujeme jen skutečně odpracovaný čas zaokrouhlený na 0,5 hod.

 

Rychlé a efektivní servisní zásahy vzdálenou pomocí Team Viewer internetem.

Cena servisu je stejná pro všechny druhy prací včetně školení, konzultací apod..

Poznámka k cestovnému - pokud servisní práce u zákazníka netrvají celý pracovní den, stihneme v jednom dni pracovat u více zákazníků. Tímto přístupem k servisu náklady na cestovné výrazně klesají.

Např. v Praze pracujeme běžně u 2 zákazníků v jednom dni. Obdobné je to i u větších vzdáleností, např. na Moravě, v západních Čechách, kde je práce rozložena do více dnů.

 

Hodina práce jednoho pracovníka                              900,- Kč
Cestovné - cesta autem za 1 km                                      9,- Kč
Cestovné - čas na cestě za 1 hod. / 1 pracovník        250,- Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (21%).

 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???