Swan software, SVJ, Správa nemovitostí

SVJ

Společenství vlastníků

Bytové družstvo

Správa nemovitostí

Software pro správu bytů a nemovitostí

Servisní práce

CENA SERVISU OD 1.10.2021 :

Za provedení servisních prací účtujeme skutečně odpracovaný čas - fakturujeme každou započatou 1/4 hodinu.

 

Rychlé a efektivní servisní zásahy vzdálenou pomocí Team Viewer internetem.


Cena servisu je stejná pro všechny druhy prací včetně školení, konzultací apod..

Poznámka k cestovnému - pokud servisní práce u zákazníka netrvají celý pracovní den, stihneme v jednom dni pracovat u více zákazníků. Tímto přístupem k servisu náklady na cestovné výrazně klesají.

 

Hodina práce jednoho pracovníka                             1.200,- Kč
Cestovné - cesta autem za 1 km                                     10,- Kč
Cestovné - čas na cestě za 1 hod. / 1 pracovník         300,- Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (21%).

 

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???